SCOUTERNA

Elina och Frida
Bild: 2022

“Det finns mycket att göra i Karis, fast staden är ganska liten”

Elina och Frida är med i Karis Flickorna, ortens flickscoutkår som grundades 1918. De träffas för veckomöten i Villa Haga i deras kårlokal. De rör sig även ute i skog och mark, deltar i scoutläger, hajker och utfärder under året. Tillsammans övar man överlevnadsfärdigheter, första hjälp, sociala färdigheter, ledarskap och gruppdynamik, även knopar, tältning och annat praktiskt. 

Elina och Frida tycker att varierande uppgifter och gemenskapen inom scouterna är det bästa med verksamheten. Uppgifter kan formas enligt eget intresse och man kan börja i scouterna när som helst, utan mångårig kunskap. Det finns scouter i alla åldrar, och med åren kan man välja fritt på vilket sätt man vill vara aktiv. Det ordnas stora nationella evenemang för aktiva i hela landet och i framtiden ser de fram emot att kunna delta i internationella program. 

Alla bilder på denna sida ägs av arbetsgruppen. Bilder och porträttbeskrivningar får spridas genom sidan men ej användas på andra sätt.