POLITIK & SAMHÄLLE

Larah
Bild: 2023

”Diversitet”

Larah är intresserad av politik och samhälle. När hon var 13 år blev hon invald i ungdomsfullmäktige i sin hemstad Raseborg. Frågor som intresserar henne berör bland annat jämlikhet och i framtiden vill hon studera sociologi och samhälle. Ungdomsfullmäktige sammanträder ungefär en gång i månaden och utöver det träffas mindre arbetsgrupper och man deltar i evenemang. Som medlem i ungdomsfullmäktige kan man även fungera som en ung representant i stadens olika nämnder – något som Larah tycker är viktigt utöver allt nytt man lär sig om samhället. 

Larah tycker att det känns meningsfullt att vara politiskt aktiv och att representera ungas röst bland beslutsfattare. Hon har lärt sig mycket nytt genom att vara samhällsaktiv och hon ser världen på nya sätt. Hon följer aktivt med nyheter i både traditionella medier och på sociala medier. Genom fullmäktiges möten och nya sammanhang har hon fått nya vänner och lärt känna andra likasinnade.”

Alla bilder på denna sida ägs av arbetsgruppen. Bilder och porträttbeskrivningar får spridas genom sidan men ej användas på andra sätt.