FBK

Adeline, Simon och Wilhelm
Bild: 2021

“Alla känner alla i Karis!”

Adeline, Simon och Wilhelm har varit med i FBK, den frivilliga brandkåren, i många år. De deltar regelbundet i den frivilliga brandkårens verksamhet och brandkårsövningar som ordnas i Backgränd. Tillsammans med ledare och andra unga övar de brandkårsrelaterade uppgifter, såsom släckning, räddning, första hjälp och allmänt samarbete. Inom FBK får de både fysisk och mental träning och de lär sig första hjälp vilket förbereder dem för att kunna hjälpa vid farosituationer, som till exempel trafikolyckor. I framtiden, med rätt träning och vidareutbildning, kan de vara med i alarmavdelningen och hjälpa i riktiga situationer.

FBK ger dem viktiga färdigheter för framtiden, men också så mycket mer. Det finns en stor gemenskap inom den frivilliga verksamheten. De har träffat nya vänner inom sin egen kår och på läger får de nya bekantskaper från andra orter. Läger blir för dem ofta en höjdpunkt under året. Inom hobbyn finns det roliga saker för alla; då en gillar bäst att klättra och öva på första hjälp tycker en att rökdykning är det bästa. 

Alla bilder på denna sida ägs av arbetsgruppen. Bilder och porträttbeskrivningar får spridas genom sidan men ej användas på andra sätt.