Fem järnvägare

På bilden
Bo Fagerström, lastningsmästare

Viola Fagerström, kontorist och biljettförsäljare
Guy Dahlqvist, tågexpiditor och fjärrstyrare
Leif Arhippainen, stationskarl och lokförare

Dan Sundell, bangårdskonduktör

”Karis är en väldigt trygg och tvåspråkig stad, var man talar det språk man vill och kan. I Karis finns allt man behöver och här har man många vänner.”

Dessa fem järnvägare har arbetat på järnvägen största delen av livet, allt från närmare 40 år upp till nästan 50. Järnvägen har haft stor betydelse för ortens utveckling och under 1960-talet var det över 400 anställda inom VR i Karis. VR var för järnvägarna en trygg och säkert arbetsplats i Karis. De tyckte om arbetet på VR, då de hade varierande dagar. Det fanns bra möjligheter till att få arbeta självständigt och alla arbetstagare hade en viktig roll på arbetsplatsen. Arbetsgemenskapen var god, de fick många nya bekanta och vänner under åren. Bland järnvägarna fanns många roliga personligheter och fina människor.

Alla bilder på denna sida ägs av arbetsgruppen. Bilder och porträttbeskrivningar får spridas genom sidan men ej användas på andra sätt.