Holger Wickström, föreningsaktiv och politiker

”Karis är mitt hem och en fördomsfri plats att leva på. Att vara karisbo är, “tyvärr och tack och lov”, en del av min identitet.”

Holger har sedan han var 16-17 år gammal varit aktiv inom föreningslivet och intresserad av politiken. I över 50 år har han varit aktiv i olika sammanhang i Karis, som exempel Västnyländska ungdomsringen, föreningen Etnokult, grundandet av Tryckeriteatern och bildandet av Raseborgs stad. Han har också verkat i åtminstone tjugo olika kommunala organ genom åren.

Under sin karriär minns Holger speciellt bra kommunsammanslagningen och bildandet av Raseborg. Med tanke på omständigheterna då så var det en bra och nödvändig lösning. Kommunsammanslagningen är av det viktigaste och största han arbetat med. Han beskriver det som en process fylld av blod och tårar, som slutade med ett bra resultat.

Alla bilder på denna sida ägs av arbetsgruppen. Bilder och porträttbeskrivningar får spridas genom sidan men ej användas på andra sätt.