Hasse Berglund, brandman

”Karis är en bra och liten stad, var man kan gör allt. Här finns fina möjligheter för att hålla på med olika fritidsintressen.”

Hasse har varit aktiv inom räddningsväsendet sedan 195 7 , både som frivillig brandkårist och ordinarie anställd. Han har bland annat arbetat som brandchef och var Karis första men även sista brandmästare. Trots att han gått i pension 2004 har han ett FBK-hjärta livet ut. 

Hasse tyckte om att ha med karisbor att göra under sin tid inom räddningsväsendet. Han fick lära känna massvis av människor genom arbetet. Han gillade även spänningen i arbetet. En FM-tävling i redskapshantering, som ägde rum i Villmanstrand, är ett speciellt fint minne som Hasse bär med sig från sin karriär.

Alla bilder på denna sida ägs av arbetsgruppen. Bilder och porträttbeskrivningar får spridas genom sidan men ej användas på andra sätt.