Guy Laine, Sisu lastbilsfabrik

”Frånsett från studietiden utanför Karis, har jag haft min hemadress i Karis hela livet. Jag har trivts bra här, både på jobbet och med Karis som bas för fritidsintressen.”

Guy arbetade på fabriken från 1974-2012 med olika stödfunktioner kring lastbilstillverkningen. Han började som elektriker på elavdelningen och ansvarade senare för fastigheterna, maskin- och elunderhållet, samt fungerade som arbetsskyddschef. Under hans tid hade fabriken som mest över 400 anställda. 

Guy trivdes som bäst på fabriken då de var som mest anställda. Han tyckte också om tiden då produktionen förnyades och robotteknik började användas.

Alla bilder på denna sida ägs av arbetsgruppen. Bilder och porträttbeskrivningar får spridas genom sidan men ej användas på andra sätt.