Börje Mattsson, mångkulturell aktivist

”Karis är en livad ort, med bred och innovativ medborgarverksamhet. Nära till naturen, havet och också det urbana i Helsingfors.”

Börje har sedan början av 1960-talet arbetat med olika verksamheter, aktiviteter och projekt kring mångkultur. Han har arbetat med dessa både som kommunalt anställd och inom tredje sektorn. Under sin karriär har han gjort många besök i utvecklingsländer runt om i världen, och av dem speciellt många i Afrika.

Börje har alltid gillat att arbeta med mångkulturella frågor, då han genom det kunnat främja jämlikhet och globalt tänkande. Genom arbetet har han fått se nya broar byggas och murar brytas ned, både människor emellan och inom dem själva.

Alla bilder på denna sida ägs av arbetsgruppen. Bilder och porträttbeskrivningar får spridas genom sidan men ej användas på andra sätt.