UTSTÄLLNINGAR

På denna sida samlas 10300-utställningar. Konceptet för en 10300-utställning kombinerar levande fotografier, design och berättelser från Karis. Invånare fotograferas då de förverkligar och representerar sig själv på olika sätt.

Den första utställningen som producerades 2018 heter Karis legender. År 2023 lanserades utställningen Ung i Karis. Arbetsgruppen kommer i framtiden uppmärksamma fler teman genom nya utställningar.

Karis legender

Upplev utställningen om Karis legender. Varje bild uppmärksammar en karisprofil och lokal verksamhet.

Besök utställningen

Ung i Karis

Denna utställning berättar om ungas fritid och hobbyer i Karis. Alla unga har en koppling till Karis.

Se mer!