UTSTÄLLNINGAR

På denna sida samlas 10300-utställningar. Konceptet för en 10300-utställning kombinerar levande fotografier, design och berättelser från Karis. Invånare fotograferas då de förverkligar och representerar sig själv på olika sätt.

Den första utställningen som producerades 2018 heter Karis legender. En ny utställning förverkligas just nu om ungas fritid. Arbetsgruppen kommer i framtiden uppmärksamma fler teman genom nya utställningar.

Legender

Upplev utställningen om Karis legender. Varje bild uppmärksammar en karisprofil och lokal verksamhet.

Besök utställningen

Unga

Vill du vara med i en ny utställning som handlar om ungas fritid? Vill du berätta om din konsthobby eller något annat?

Läs mer!