OM OSS

Elin Sundell

Elin Sundell är producent för 10300-utställningarna och denna hemsida. Hon har arbetat på kulturfältet sedan 2012 genom varierande projekt och uppdrag.

Ian Granström

Ian Granström fotograferar och editerar alla fotografier för 10300-utställningarna. Ian, som arbetar inom sociala området med unga, fotograferar mycket natur, landskap och porträtt.

Petri Horttana

Petri Horttana är en konstnär, scenograf och formgivare från Karis. Han designar alla 10300-utställningar och håller egna konstutställningar nu som då. Idag arbetar han som produktdesigner och scenograf.

Projektet förverkligas med understöd av Svenska kulturfonden, Sparbanksstiftelsen Karis-Pojo och Bergsrådinnan Sophie von Julins Stiftelse. Arbetsgruppen samarbetar med Luckan Raseborg, Västnyländska Ungdomsringen och Raseborgs stad.

Kontakt: elin.na.sundell@gmail.com.