Konstbron

Inlägget är skrivet Pamela Andersson, 2020.
Omslagsbilden är tagen av Roland Öster.

När den heta sommaren 2018 kom, skulle vår kära järnvägsbro från 1933 rivas och ersättas med en ny. Idéerna började genast välla fram. Om det ska finnas en gångbro i trä, som löper över järnvägen, ska inte den perfekta ”tillfälliga platsen” användas till något kreativt projekt? Blixtsnabbt tog jag tag saken och frågade involverade parter om tillstånd att i barnkulturcentret Luckans regi inleda ett måleriprojekt för barn och ungdomar inuti bron som löpte genom luften mitt i Karis. Alla var genast med på noterna och den 13.7.2018 stod vi med kollegerna i rad på bron och målade både små och stora vita rutor och ramar, efter att ha fått allehanda fantastiska pigment donerade till projektet av snälla försäljare på K-Järn i Karis.

Där som bron började i centrumändan av den tillfälliga gångbron ritade vi upp en större ruta med
regler: ”måla barnvänligt, ta med hela familjen, community art project” osv. Projektet hade ju ett
syfte, det skulle skapa sammanhållning och vara en plats där man uttrycker sig genom att måla eller skriva något. Projektet var tidsbundet, så länge gångbron står kvar, ska den vara som ett galleri. Det blev dags att aktivera folk och inspirera Karisborna att måla, eller bara att få nyfikenheten att vakna och skapa lite debatt kring offentlig konst. Och så blev det!

Under sommarsäsongen ordnades två öppna måleridagar på Kontsbron där barn och unga fick måla inuti övergångsbron vid bangården. Därtill besöktes Konstbron åtminstone av Labyrintens daghem, Kiilan koulu och Karis högstadium för att måla under höstens bildkonstlektioner, och projektet lockade unga att måla också på fritiden. Småningom blev hela tunneln fullsatt med målningar, teckningar och schablonbilder. Verk i olika storlekar och tekniker trängdes från den ena ändan till den andra. Det aktiva deltagandet var imponerande och det blev tydligt att unga gärna uttryckte tankar och åsikter på bron. Och samtidigt fick de som deltog en chans att visa upp sina konstnärliga talanger. Under den följande sommaren 2019 ordnades också en öppen måleridag för ungdomar där en fick då prova på att både måla graffitikonst och göra tejpkonst.

Konstverk bär på kollektiva betydelser och kan forma miljöer på olika sätt. Många upplever att konsten gör omgivningen både trevligare och tryggare. För mig har projektet bevisat att vi bor i en stad med oändliga möjligheter och sprudlande kreativitiet. Och tänker man sig en symbol som står för Karis är det naturligtvis tåget eller loket. Karis har en urban och ”laid back” känsla. Kanske har det att göra med de graffitikonstverk som finns i stadsbilden. Målningarna för åtminstone mina tankar till atmosfären på gatorna i Berlin.